Góra Świętej Anny ma różne oblicza, ale jedno jest pewne – wszystkie są piękne…
Szczególnie w promieniach zachodzącego słońca.